SBIT Training Academy 18A, Jalan 20/16A, Taman Paramount, 46300 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. []

Expand All | Contact All
 • Software Engineering / Programming (Professional Diploma / Certificate)
  • Course Overview
   • Professional Diploma In Software Engineering (Programming)
  • Programming-1: Web Development (HTML 5 and CSS 3)
   • Web Development (HTML 5 and CSS 3)
  • Programming-2: Web Development (JavaScript and jQuery)
   • Web Development (JavaScript and jQuery)
  • Programming-3: Responsive Web Development (Bootstrap)
   • Responsive Web Development (Bootstrap)
  • Programming-4: PHP Programming
   • PHP Programming
  • Programming-5: Database
   • Database
  • Programming-6: C Sharp Programming
   • C# Programming
  • Programming-7: Object-Oriented Programming
   • Object-Oriented Programming
  • Programming-8: ASP.NET MVC 5 Fundamentals
   • ASP.NET MVC 5 Fundamentals
  • Programming-9: ASP.NET MVC 5 Intermediate
   • ASP.NET MVC 5 Intermediate
  • IT Support Skill-1: PC Hardware Technology and Assembly
   • PC Hardware Technology & Assembly
  • IT Support Skill-2: Windows XP, 7, 8 and 10 Installation
   • Windows XP, 7, 8 & 10 Installation
  • Soft Skill-1: Research Writing
   • Research Writing
 • Professional Diploma in IT Support
  • Professional Diploma in IT Support (Overview)
   • Professional Diploma in IT Support (Overview)
  • IT Support Skill-1: PC Hardware Technology and Assembly
   • PC Hardware Technology & Assembly
  • IT Support Skill-2: PC Hardware Troubleshoot and Maintenance
   • PC Hardware Troubleshoot and Maintenance
  • IT Support Skill-3: Laptop Troubleshoot and Maintenance
   • Laptop Troubleshoot and Maintenance
  • IT Support Skill-4: Windows XP, 7, 8 and 10 Installation
   • Windows XP, 7, 8 & 10 Installation
  • IT Support Skill-5: Microsoft Windows XP and 7 Support and Troubleshoot
   • Microsoft XP & 7 Support and Troubleshoot
  • IT Support Skill-6: Windows 7 Configuration and Deployment
   • Windows 7 Support and Deployment
  • IT Support Skill-7: Printer Troubleshoot and Maintenance
   • Printer Troubleshoot & Maintenance
  • IT Support Skill-8: Computer Network Configuration and Troubleshoot
   • Computer Network Configuration & Troubleshoot
  • IT Support Skill-9: Computer Server Installation and Configuration
   • Computer Server Installation & Configuration
  • Module-10: Research Writing
   • Research Writing
  • Module-11: System Integration Program
   • Integration Program
 • Professional Advanced Diploma in IT Support
  • Professional Advanced Diploma in IT Support (Overview)
   • Professional Advanced Diploma in IT Support
 • Certificate of IT Support (Part Time)
  • Course Overview
   • Certificate of IT Support (Part Time)
 • SBIT Study Loan
  • SBIT Study Loan (Overview)
   • SBIT Study Loan
 • Accreditation Prior Learning: Professional Diploma in IT Support
  • Accreditation Prior Learning: Professional Diploma in IT Support
   • Accreditation Prior Learning: Professional Diploma in IT Support
 • Business Oppurtunity for IT Courses
  • Overview
   • Business Oppurtunity
 • Sijil Kemahiran Malaysia
  • Kursus Operasi Sistem Komputer
   • Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3: Kursus Operasi Sistem Komputer

Powered by www.newpages.com.my